Byggstopp för Valkom Hall Ab

Byggnadstillsynen satte stopp för byggarbetena på Valkom Hall Ab. Orsaken är brister i bygglovet för hallen där staden är delägare.

HAMN. Valkom Hall Ab är i blåsväder igen.
12.06.2018 10:00
Det var den 18 maj som byggnadstillsynen avbröt byggarbetena på Valkom Hall Ab i Valkom hamn. Byggnaden har sedan tidigare ett bygglov, men enligt utvecklingsdirektör Sten Frondén har man fortsatt med vidare byggarbeten sedan dess. Hallens moderbolag är Suomenlahden Telakka, medan Lovisa stad är delägare till 24 procent.
– Tolkningen har varit att de pågående arbetena kräver nytt tillstånd, säger Frondén som följt med ärendet från sidan om i och med att han representerar markägarna.
Hallens och Suomenlahden Telakkas ägare har kommit med en skrivelse inför ärendets behandling i byggnads- och miljönämnden på torsdag. Enligt skrivelsen har man levt i tron att alla tillstånd är i ordning.
Det har blåst kring hallen också tidigare när det visade sig att den är för stor – något man löste med ett undantagstillstånd. Situationen förde då tekniska nämndens ordförande Ralf Sjödahl i en besvärlig situation eftersom han var stadens representant i bolaget samtidigt som han var ordförande för tekniska nämnden. Upplägget ledde till att Sjödahl uppfattade sin position som så komplicerad att han avsade sig uppdraget i hallbolaget.
De nya byggarbetena är kopplade till den helheten, där man gjort vissa ändringar som är kopplade till undantagstillståndet, skriver man från Valkom Hall. I skrivelsen konstaterar man vidare att det uppstått missförstånd och brister i säkerställandet av information inom byggprojektet. En föränderlig situation och direktiv som kommit i otakt med resten av projektet har lett till fel som uppstått av misstag.
På frågan hur det kommer sig att byggloven inte är i ordning trots att staden äger nästan en fjärdedel av hallen säger Sten Frondén att man ska skilja på staden som organisation och myndighetsövervakningen.
– Byggnadstillsynen är fristående och självständig och gör sina beslut som myndighet. För dem kan de inte spela någon roll vem som sökt byggnadslovet.
ÖN har inte kunnat nå ledande byggnadsinspektör Miia Hento för en kommentar kring vilka tillstånd som behövs och när byggnadsarbetena kan fortsätta.
Beslutsförslaget inför torsdagens möte är att nämnden håller fast vid beslutet att stoppa byggarbetena tills man beslutar om annat.

ANDRA LÄSER