När brunnen är tom får man dansa regndans

Grundvattnet i Borgå är lägre än det varit på tio år, och många privata hushåll står med tomma brunnar. Att ansluta sig till stadens vattennät är den smartaste lösningen, men det är dyrt och inte alltid möjligt.

Det låga grundvattnet i vår region kan ställa till det för fastighetsägare som får sitt kranvatten från en ringbrunn. 
Jannika Lindénjannika.linden@ostnyland.fi
02.12.2022 14:37
Hushåll med kommunalt vatten behöver inte vara oroliga. Borgå vatten tar sitt vatten från stora ansamlingarna av grundvatten, så någon risk för att vattnet skulle ta slut finns inte. Längre torra perioder påverkar inte de större grundvattenområdena så mycket.
Däremot reagerar mindre grundvattenansamlingar relativt snabbt på torka och flera privata ringbrunnar i Borgånejden är nu mer eller mindre tomma.
Greger Nyblom som är driftmästare på Borgå vatten har hört om brunnar som var tomma redan i slutet av sommaren. Han har också koll på statistiken över grundvattennivåerna på området.

ANDRA LÄSER