Bankstrejken blir av – kontor håller stängt på torsdag och fredag

Riksförlikningsman Minna Helle har varit i kontakt med olika parter, men meddelar att det inte finns förutsättningar för att lösa tvisten i tid. Den varslade bankstrejken bryter ut på torsdag och fredag. En andra strejketapp infaller den 4 till 5 januari.

KONTANTER. Aktia rekommenderar sina kunder att reservera kontanter för strejktiden
27.12.2017 11:21 UPPDATERAD 27.12.2017 11:57
Riksförlikningsman Minna Helle uppger att inga nya förhandlingar äger rum före den 2 januari.
Det är fackförbunden Nousu och Pro som står bakom mellandagsstrejken, den 28–29 december, medan de högre tjänstemännens YTN varslar om strejk för tiden 4–5 januari. Danske Banks personalförening har också varslat om strejk.
Strejkvarslen gäller allt arbete i finansbranschen, vars kollektivavtal omfattar ungefär 25 000 arbetstagare.
Till exempel Aktia rekommenderar sina kunder att reservera kontanter för strejktiden, även om man utgår från att nättjänsterna fungerar som normalt. Det kan förekomma störningar i tjänsterna och det kan ta längre tid än vanligt att korrigera dem under strejken, skriver banken i ett meddelande till kunderna.
Danske Bank meddelar att både kontor och telefontjänst är stängda ifall strejken blir verklighet.
Nordea strävar efter att i viss mån upprätthålla sin kundtjänst, men under begränsade tider och med decimerad bemanning. Kunderna uppmanas vara beredda på köer, banken kommer senare att meddela ifall några kontor är öppna.
OP meddelar också att telefontjänsten sköts med mindre bemanning och med begränsade öppettider.
Enligt Helle är positionerna i arbetstvisten mycket låsta, och det ser redan nu ut som att tvisten kan bli utdragen.

Detta handlar konflikten om

Kollektivavtalsförhandlingarna gäller två centrala frågor: lokala avtal om veckoslutsarbete och modellen för löneförhöjning.
Arbetsgivarna vill utvidga veckoslutsarbetet till att omfatta även söndagar, medan arbetstagarna förutsätter att avtal om söndagsarbete sköts med lokala avtal.
Beträffande löneförhöjningen har parterna olika syn på hur mycket som ska ges som en allmän förhöjning och hur mycket som ska fördelas lokalt.
Nästan 70 procent av dem som arbetar i branschen är kvinnor.

ANDRA LÄSER