Sångboken Damernas lilla svarta skriver musikhistoria

Som ett led i att stärka damkörssången i Finland ger Finlands svenska damkörsförbund ut en ny sångbok, som skapar en grundrepertoar för de finlandssvenska damkörerna. Boken är det första samlande verket för finlandssvensk damkörsmusik i den här storleksklassen.

Borgåbon Amanda Henriksson har varit djupt involverad i arbetet med Damernas lilla svarta, den nya sångboken som ges ut av Finlands svenska damkörsförbund. Tanken är att skapa en grundrepertoar för de finlandssvenska damkörerna.
03.11.2020 17:31
– Damkören som instrument är nyare än både manskören och blandade körer, och det märks i bristen på repertoar och arrangemang, säger damkörsförbundets ordförande Jenny Stenberg-Sirén i ett pressmeddelande.
Boken innehåller 200 sånger i elva olika kategorier, med såväl gamla klassiker som helt nyskrivna sånger och arrangemang. För beställningsverken står bland annat Säde Bartling, Andrea Eklund och Eva-Lott Björklund samt Mikko Sidoroff och Ulf Långbacka. Ett stort antal arrangörer har också bidragit till boken.
– Vi har velat samarbeta med tonsättare och arrangörer som har kunskap om damkören som instrument. Eftersom en stor del av den äldre repertoaren är skriven av män, har vi valt att satsa extra på musik komponerad av kvinnor, säger Hanna Kronqvist, som är projektledare för arbetet med sångboken.
Kronqvist har tillsammans med Borgåbon Amanda Henriksson och Marika Esch under två års tid gått igenom tusentals sånger och de utvalda sångerna representerar olika genrer, olika stilar, olika språk och olika svårighetsgrader.
En utgångspunkt för arbetet har varit att boken ska kunna användas av alla körer i förbundet, både av dem som sjunger en mera krävande repertoar och av dem som föredrar enklare arrangemang.
Intresset för boken har varit stort bland de finlandssvenska damkörerna och över 90 procent av förbundets 26 damkörsmedlemmar har beställt boken på förhand. Boken kan köpas via Finlands svenska sång- och musikförbunds förlag på www.fssmf.fi.

ANDRA LÄSER