THL: Barn i skolåldern har aktivt vaccinerat sig mot vattkoppor – stor risk att insjukna utan vaccin

Vaccin mot vattkoppor har sedan 2017 erbjudits alla barn i åldern 1,5–11 år som inte har haft vattkoppor.

Enligt THL är det oroväckande att nästan vart femte barn som år 2017-2019 var i åldern 1,5 inte har fått vaccinet.

Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet och är gratis. Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) har vaccinationen av barn i skolåldern varit framgångsrik. Det rapporterar THL i ett pressmeddelande.

När vaccinationsprogrammet började var ungefär vart femte barn som började skolan och var tionde tolvåring utan skydd mot vattkoppor. Nu är nästan alla barn skyddade mot sjukdomen.

– Det är bra att skolbarnen har vaccinerat sig flitigt. Vattkoppor är en allvarlig sjukdom att insjukna i för en vuxen och kräver nästan alltid behandling med virusläkemedel, säger Tuija Leino, överläkare på THL, i pressmeddelandet.

Oroväckande siffra

Större barn har även i stor utsträckning vaccinerats på rådgivningen. Av de barn som föddes 2013 hade hälften av dem inte ännu insjuknat i vattkoppor då vaccinationsprogrammet lanserades. Enligt THL:s uppgifter har nu drygt 50 procent av den åldersgruppen vaccinerats.

Bland småbarnen är däremot färre barn vaccinerade, vilket THL uppger vara oroväckande. Nästan var femte 1,5-åring vaccinerades inte under åren 2017-2019.

– Det är viktigt att man blir immun mot vattkoppor redan som barn, då man till exempel även kan insjukna under en semesterresa, säger Leino.

Smittar lätt

Vattkoppor innebär ett inflammationstillstånd i hela kroppen. Enligt THL smittar vattkoppor väldigt enkelt. De mest typiska symtomen är utslag med blåsor och feber som varar i ungefär 5–7 dygn.

För vuxna kan symtomen vara ännu kraftigare. Också risken för följdsjukdomar är högre hos vuxna. Sjukdomen är speciellt allvarlig för gravida.

Vaccinet mot vattkoppor ges i två omgångar. Första dosen ges då barnet är kring 1,5 år. Andra dosen ges då barnet är 6 år.

Tack vare vaccinationsprogrammet har viruscirkulationen minskat bland befolkningen och barn drabbas mer sällan av vattkoppor.

ANDRA LÄSER