Utlåtandena är inne - planeringen av kemikalieterminalen i Lovisa går vidare

Om ungefär en månad ska undersökningen av miljö- och hälsopåverkningar komma igång på allvar angående den planerade kemikalieterminalen i Lovisa hamn. De sista åsikterna ramlade in i NTM-centralens postlucka på torsdagen.

Nu har NTM-centralen tagit emot alla åsikter om programmet för miljökonsekvensbedömingen angående den planerade kemikalieterminalen i Valkom.

Torsdagen var den sista dagen då man kunde lämna in åsikter om programmet för miljökonsekvensbedömingen angående den planerade kemikalieterminalen i Lovisa hamn. Under den senaste månaden har det kommit in över trettio åsikter från invånarna.