Borgås tidigare stadsträdgårdsmästare kritiserar plogningen – staden medger en viss resursbrist

Den numera pensionerade stadsträdgårdsmästaren Mikko Kaunisto riktar i en insändare hård kritik mot Borgå stads plogningsarbete. En del av det är befogat, visar det sig.

Plogningen har igen i år väckt uppmärksamhet.
Max Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
08.12.2022 14:09 UPPDATERAD 08.12.2022 14:12
En insändare i lördagens (3.12) Uusimaa kan närmast beskrivas som en brandfackla. Där skriver Mikko Kaunisto, stadsträdgårdsmästaren som nyligen gick i pension, en svavelosande text om hur plogningen egentligen sköts i Borgå.
I den omfattande texten pekar han – en tidigare anställd vid staden –  på en förvaltning som svällt upp till nackdel för det faktiska arbetet, vilket enligt honom har lett till dåligt plogade vägar i staden. Kommunteknikens huvudsakliga uppgift, skriver han, är inte längre att underlätta i vardagen.
I stället har man fokuserat på att utvidga administrationen. På det viset har resurserna plockats bort från folket på fältet, även om de strävar till att göra ett bra jobb. Det finns för få maskiner och för få anställda, och de är underbetalda.

ANDRA LÄSER