VALHÖRNA: Närståendevårdarna har rätt till vila

15.03.2023 11:26
Enligt lagen har en närståendevårdare rätt till 2–3 dagar avlastning per månad. Alltför ofta uppfylls rättigheten inte i praktiken. Orsaken ligger dels i bristen på vårdplatser för närståendevårdens behov, dels i att närståendevårdare fått erfara att den anhörigas kondition försämras under vårdavsnittet.
Systemet fallerar då närståendevårdare inte i praktiken kan utnyttja sin rätt till vila. Utan möjlighet till vila riskerar de att bli utmattade. Det behövs fler vårdplatser inom närståendevården och vårdaren ska kunna lita på att den anhöriga är i goda händer under vårdavsnittet.
Närståendevårdarna bidrar till att samhället sparar in miljontals euro. Deras hjälpande händer behövs mer än någonsin då befolkningen åldras och vi har en skriande brist på vårdplatser. Vi måste se till att närståendevårdarna får det stöd de behöver och har rätt till.
Karin Cederlöf, jurist, fullmäktigeledamot i Västra Nylands välfärdsområde, kandidat riksdagsvalet (SFP)

ANDRA LÄSER