Nu måste man se till helheten

Bildningsnämnden i Borgå vill inte acceptera en lätt, men ogenomtänkt, lösning på problemet med för många svenska förskolebarn i centrum.

Barackerna vid AE-skolan borde bort för att ge plats åt en idrottsplats, anser bildningsnämnden. Det är ingen bra idé att placera förskolebarn här.