Borgå svenska socialdemokrater kräver: Trygga räddningsväsendets finansiering och avtalsbrandkårens verksamhetsförutsättningar

01.04.2022 07:00 UPPDATERAD 01.04.2022 07:09
Borgå svenska socialdemokrater höll sitt vårmöte i Tolkis FBK:s lokaler. Kårchef och Tolkis FBK:s ordförande Roger Hacksell berättade om kårens verksamhet och visade oss runt i lokaliteterna. Tolkis FBK som är grundat 1898 har i dag över hundra medlemmar varav 25 i alarmavdelning. Tolkis FBK har en mångsidig utrustning för uppgifter både på land och till sjöss och dess verksamhetsområde är hela Östnyland. Borgå svenska socialdemokrater anser att avtalsbrandkårerna, som det finns 706 av i Finland, utför ett oersättligt viktigt arbete inte bara för att trygga vardagen, utan också som ett led i samhällets krisberedskap. Kriget i Ukraina visar betydelsen av ett starkt civilsamhälle och en befolkning som har beredskap och vilja att ställa upp för det gemensamma bästa. I och med klimatförändringen kommer vi att utsättas för extrema väderleksförhållanden och bland annat flera skogsbränder än tidigare.
Östra Nyland med Lovisa kärnkraftverk och Sköldvik kan beaktas som ett högriskområde. Vid övergången till välfärdsområden finns det i finansieringsmodellen för östra Nylands del en 1,6 miljoners eller 16 procents finansieringslucka för räddningsväsendet. Detta hotar även avtalsbrandkårernas verksamhet. Borgå svenska socialdemokrater kräver att finansieringsluckan bör täckas. En betydande riskfaktor är också fartygstrafiken och oljetransporterna på Finska viken. Kompetensen och utrustningen till oljebekämpning måste hållas högklassig och oljeskyddsfondens tillgångar tryggas. Oljeskyddsfonden som genom avgifter till försäljare av oljeprodukter samlar medel till att ersätta kostnaderna för oljeskador på land och till sjöss och bekämpningen av dem då förorenaren är okänd eller oförmögen att ersätta kostnaderna.
Jan Nyström
Borgå svenska socialdemokrater