Stort projekt på kommande på Emsalö - Borgå vatten ska bygga tryckavlopp mellan Kallusvägen och Norrviksvägen

Borgå vatten planerar ändringsarbeten i tryckavloppsnätet på Emsalö. Ledningen som ska byggas är cirka 500 meter lång. Arbetet ska börja om två år.

Borgå vatten planerar ett stort projekt på Emsalö.

Kapaciteten vid satsreningsverket för norra Emsalös avloppsvatten börjar vara fullt utnyttjad. Genom att bygga nytt tryckavlopp kan områdets avloppsvatten ledas till Orrby satsreningsverk där det finns ledig kapacitet.

Nu görs det en översiktsplan över vattentjänsterna på Emsalö. I framtiden kommer man att slopa åtminstone en del av satsreningsverken och i stället leda avloppsvattnet till Hermansö reningsverk, där reningen kan utföras effektivare.

Samtidigt planeras det också en ny hushållsvattenledning till Emsalö. Speciellt på sommaren då vattenförbrukningen har varit stor har trycket ställvis varit lågt under tidigare år. Åtgärderna kommer att tydliggöras när planen blir klar.

I Borgå vattens investeringsplan för 2022–2028 har man reserverat 1 500 000 euro för projektet. Planen är att projektet ska genomföras under åren 2024-2026.

ANDRA LÄSER