Bjurböle daghems framtid oroar föräldrar

Föräldrarna i Bjurböle hoppas att daghemmet kommer att finnas kvar i flera år, men byggnaden är i dåligt skick och för liten för dagens behov. Nu hoppas de på en renovering eller ny lokal.

Bjurböle daghems byggnad uppfyller inte längre dagens behov. Den är i dåligt skick och alldeles för liten.
Under de senaste åren har flera daghem och skolor på landsbygden fått kämpa för sin överlevnad. Ett av daghemmen där föräldrar länge varit oroliga för framtiden är Bjurböle daghem.
ANDRA LÄSER