Djävulstrapporna leder dig upp till Parkbacken, Gamla stans gömda pärla

Parkbacken är en väldigt liten park men guiden Britt-Lis Henriksson-Sederholm tycker att den ändå har sin charm.

Djävulstrapporna är formade av naturen.
Då stadsplanen för Borgå trädde i kraft 1833 var det meningen att husen i Gamla stan också skulle rivas. Husens invånare ägde tomterna där husen låg, vilket var ovanligt på den tiden. Staden hade inte råd att köpa tomterna från tomtägarna och detta ledde till att stadsplanen inte förverkligades.

ANDRA LÄSER