Staden lägger om smågatstenarna – snart är Rådhustorgets gropar ett minne blott

Den som gått längs Mellangatan mot Gamla rådhustorget har fått ta en omväg de senaste veckorna. Nu är gatuarbetena vid rådhuset snart klara och flera blir det inte i Gamla stan under sommarhalvåret. Torget inventeras nu som grund för kommande gatureparationer.

UPPGRÄVT. Gatuarbetena vid Gamla Rådhuset blir klara den här veckan.
11.03.2020 11:30
– Det här är första hjälpen för att få bort de värsta groparna. Det är allt vi kan göra i år, konstaterar vägmästare Seija Kindstedt på gatuavdelningen i Borgå.
Området där den branta Ralingens gränd möter Mellangatan vid Gamla rådhuset har länge varit gropigt. Groparna har fyllts med vatten som frusit under kalla dagar. Några vägbrunnar är nu utbytta och också de största groparna utanför Holmska gården har nu åtgärdats.
Det här är första hjälpen för att få bort de värsta groparna.
Behovet av gatuarbeten i Gamla stan är större än så här, men innan staden kan sätta i gång med dem ska det göras en kulturhistorisk inventering av området.
– Vi meddelade Museiverket innan vi utförde de här arbetena. De ställen där vi nu jobbat är sådana som varit uppgrävda tidigare så det var inget problem, säger Seija Kindstedt.
Arbetet borde bli klart den här veckan.

Inventera torget

Infraplanerare Sara Vilander berättar att Museiverket förutsätter en utredning över befintliga byggnader i Gamla stan innan staden kan utföra större gatuarbeten. En person har anställts för att inventera området och skriva en rapport, och i maj inleds arbetet.
– Gamla kulturhistoriskt värdefulla områden ska inventeras och dokumenteras. Det hör också till normal planläggningsprocess att dokumentera utgångspunkten, säger Vilander.
Det hör till normal planläggningsprocess att dokumentera utgångspunkten.
Just nu kartlägger gatuavdelningen vilka gatuavsnitt i Gamla stan där behovet av reparationer är som störst. Sara Vilander nämner bland annat Mellangatan som skulle behöva en ordentlig ansiktslyftning.
– Gatan har sjunkit ordentligt. Den är inte byggd för att hålla för tyngre trafik, säger hon.
Också Ågatan skulle behöva repareras.
– Smågatstenen på både Mellangatan och Ågatan är lagd 1997, men behöver nu läggas om.
Gatan har sjunkit ordentligt. Den är inte byggd för att hålla för tyngre trafik.

Förutsätter

För ungefär ett år sedan, när Gabriel Hagerts gränd bakom Gamla Rådhuset skulle förbättras, kom det fram att Museiverket förutsätter en inventering av byggnaderna före gatuarbete på kukturhistoriskt värdefulla områden.
– Vi skulle ha gjort den tidigare om vi vetat om att den behövs, konstaterar Vilander.
Nu görs den alltså för resten av den gamla stadsdelen. Sara Vilander tror att arbetet är klart till hösten.
– Det är viktigt att dokumentera byggnader för framtiden, annars går den informationen lätt förlorad, säger hon.
Gatorna i Gamla stan har inte alltid sett ut som i dag.
– Det finns en bild på bussar som står parkerade vid Gamla Rådhuset som är tagen någon gång på 1970-talet eller lite senare. Och Mellangatan har tidigare varit asfalterad, berättar Vilander.

ANDRA LÄSER