Räddningsverket påminner: Förbjudet att skjuta fyrverkeri i Gamla stan

I år är det inte längre tillåtet att skjuta fyrverkeripjäser i Gamla stan. Syftet med förbudet är att skydda det kulturhistoriskt oersättliga området.

30.12.2019 09:52 UPPDATERAD 30.12.2019 09:56
– Fyrverkeripjäser har lyckligtvis inte orsakat bränder i Gamla stan i Borgå under de senaste åren, säger riskhanteringschef Tomi Pursiainen vid räddningsverket i östra Nyland. Risken för att en byggnadsbrand sprids mellan de tätt byggda gamla trähusen är ändå större än normalt. Därför vill vi agera i förebyggande syfte.
Många städer i Finland har förbjudit skjutandet av fyrverkeripjäser i centrum och historiskt viktiga områden, till exempel i Gamla Raumo.
– Räddningsmyndigheten kan förbjuda användningen av fyrverkeripjäser på platser där de kan orsaka en särskild fara. Räddningsmyndigheten kan ändå inte förbjuda användningen av fyrverkeripjäser på grund av olägenheter som buller och lukt.
Vad är då ett lämpligt ställe att skjuta fyrverkeripjäser?
– Den som skjuter fyrverkeripjäser ska säkerställa ett tillräckligt skyddsavstånd till åskådare, djur, byggnader och vägar. Skyddsavståndet beror på fyrverkeripjäsens kvalitet och storlek, de omgivande förhållandena samt tillverkarnas anvisningar. Den som skjuter fyrverkeripjäser ska också städa efter sig, påminner Pursiainen.
Beslutet att förbjuda användningen av fyrverkeripjäser fattades av räddningsdirektör Peter Johansson. Förbudet gäller året runt. Beslutet fattades i samarbete med Borgå stad och polisen i östra Nyland.

ANDRA LÄSER