Ännu fler vårdare behövs, både i kommunerna och i de privata vårdbolagen

Vårdardimensioneringen vid äldreboendena stiger i april från nuvarande minimi 0,6 till 0,65. Det får en del vårdbolag att föreslå högre priser eller rent av säga upp gällande avtal med kommunerna. De östnyländska kommunernas avtal är ännu i kraft men i Lovisa har man tagit emot önskemål om att priserna borde justeras uppåt.

Bristen på vårdare blir ännu mer kännbar när minimidimensioneringen höjs i april nästa år.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
06.10.2022 06:50
I kommunerna har man förberett sig för en ny vårdardimensionering på 0,7 från april 2023, enligt det ursprungliga direktivet. När regeringens ministerarbetsgrupp för social- och hälsovård nu föreslår en tillfällig minimigräns på 0,65 innebär det förstås en viss lättnad, men ändå ett krav på fler vårdare än idag. 

ANDRA LÄSER