Pyttis kommun drar sig ur Pyttisbladet – situationen återspeglar ett försämrat läge för tidningarna

En av tidningen Pyttisbladets största annonsörer är kommunen. Kommunstyrelsen beslutade att dra sig ur med hänvisning till att innehållet inte motsvarar behoven.

Pyttisbladet kan komma att tappa sin största annonsör. Tidningen ges ut i samband med Loviisan Sanomat som också gått ner i sidantal.
30.09.2020 08:30 UPPDATERAD 30.09.2020 08:43
Coronapandemin har vänt upp och ned på samhället, så också inom tidningsbranschen där annonsmarknaden drabbats hårt. Situationen har inverkat också på Pyttisbladet/Pyhtäänlehti, en tvåspråkig lokaltidning som ges ut i Pyttis i samband med Loviisan Sanomat.
Förra veckan slog kommunstyrelsen i Pyttis fast att man säger upp kontraktet för annonser och att man igen konkurrensutsätter tjänsten. Ett argument är att Pyttisbladet inte längre motsvarar de behov man har. Det bygger på respons som, i beredningens ordalag, "kommit från olika källor".

ANDRA LÄSER