Bara två ändringar i organisationsmodellen

Stadsstyrelsen i Borgå röstade tre gånger om förslaget till organisationsreform. Stadsfullmäktige tar det slutliga avgörandet.

Idrottshallen i Borgå.
10.06.2022 12:28
Stadsstyrelsen i Borgå beslutade på måndagskvällen föreslå för stadsfullmäktige att beredningen av stadens organisationsreform fortsätter. Stadsstyrelsen godkände enhälligt två ändringar till stadsdirektörens förslag.
Idrottens tekniska stödtjänster och underhållet och förvaltningen av idrottsbyggnader placeras inom sektorn för livskraft och de bildar en helhet med idrottens kärntjänster på samma sätt som de är i Borgå stads nuvarande organisation.
Styrelsen beslutade att man slår fast en ny förvaltningsmodell för idrotten under 2023 så att den kan tillämpas senast från början av 2024.

ANDRA LÄSER