Lovisa bereder sig på att riva bron

Planförslaget för området kring Kartongfabriken i Lovisa är snart uppe i tekniska nämnden. I paketet ingår nu också möjligheten att riva bron över järnvägen.

BOSTÄDER. Kartongfarbriken har varit aktuell redan länge. Här i oktober 2011, där Kalevi Ilonen betraktar den gamla byggnaden.
19.12.2017 10:53 UPPDATERAD 19.12.2017 12:04
Kalevi Ilonen, från arkitektbyrån Ilonen & Lautamo som planerar bostadsbolaget Lovisa Symfoni i Kartongfabriken, säger att det nuvarande förslaget innebär att man nu inte behöver köpa lika stor mängd tomt från stadens park.
I praktiken handlar det om slänten mellan bron över järnvägsspåren och den gamla kartongfabriken.
– Staden kan vid behov riva bron mot kyrkan. Därför måste man ändra lite i stadsplanen, och det område vi behöver köpa av staden förminskas, säger Ilonen.

Inget beslut

Det ska påpekas att det inte finns beslut på att riva bron, man har bara reserverat möjligheten.
Stadsarkitekt Maaria Mäntysaari säger att man nu måste komma överens om markanvändningsavtalet kring Kartongfabriken. Det är något som måste godkännas innan planen kan godkännas.
– Osla, som äger kartongfabriken, har inte haft intresse av extra tomtmark. Nu har man minimerat den så att det bara handlar om området i fabrikens omedelbara närhet.
Man har också ändrat på skyddsbeteckningen så att man bara talar om att skydda fasaden.
– Där finns förorenad mark under byggnaden, och det är dyrt att åtgärda.
Tekniska nämnden träffas på onsdag för att ta ställning till saken.

Väntar på köpare

Kalevi Ilonen säger att man ännu väntar på att få tillräckligt många reservationer innan man kan börja bygga. Nu är det ändå jultider, vilket innebär att det sannolikt inte rör på sig på en tid.
– Vi har en förmedlare, och försöker få fler kunder. Men det är inte lätt att hitta intresserade.

ANDRA LÄSER