Dystert slut för Wilenius varv – staden löser in byggnader och dragslipar

FARVÄL. Förra sommaren var den sista i raden för Ivar Nordlund och hans varv. Han trodde att en fortsättning var möjlig men nu löser staden in byggnaderna. Bild: Kristoffer Åberg

Borgå vill lösa in skyddade varvsbyggnader plus dragslipar på västra åstranden för totalt 144 420 euro och N-Groups hyresavtal med staden är upplöst. Wilenius båtvarv ser ut att gå i graven. Ivar och Max Nordlund känner sig grundlurade.

Att hyresavtalet blir upplöst då stadsplanen för området fastställts har Nordlunds vetat om ganska länge. Men i hyresavtalet står också att staden löser in varvet om parterna inte kommer överens om an...