Dyrare elnätsavgifter i augusti

EL. För tillfället pågår stora investeringar i elnätet, bland annat för att undvika stormskador som repareras här 2014. Bild: Kristoffer Åberg

Investeringar innebär högre elnätsavgifter för Borgå Elnäts kunder. I praktiken ska det handla om mellan en och tre euro per månad.

På grund av investeringar på elnätet höjer Borgå Elnät sina elnätsavgifter från den 1 augusti. Borgå Elnät uppger att elmarknadslagen ställer allt hårdare krav på eldistributionssäkerheten, och att man svarar på de nya bestämmelserna med att investera i utvecklandet av elnätet. Dessutom har bolagets verksamhetskostnader ökat, vilket till stor del beror på att stamnätsbolaget Fingrid höjde stamnätsavgifterna med 7 procent i början av år 2017.

Prishöjningens inverkan på kundens skattebelagda elnätsavgift är cirka 3,6 procent. I genomsnitt innebär det 6 procent på den skattefria avgiften.

I praktiken handlar det om ungefär 1 euro per månad i en höghusbostad med en årlig elförbrukning på omkring 2 000 kWh, 2 euro per månad i en egnahems- eller radhusbostad med en årlig elförbrukning på 5 000 kWh och 3 euro per månad i ett hus med eluppvärmning och en årlig elförbrukning på 18 000 kWh.

Borgå Elnät uppger att elnätsavgifternas prissättning övervakas av Energimyndigheten, och att man beaktat myndighetens ramar för en skälig avkastning.

Förhöjningen av elnätsavgifterna inverkar inte på elenergins försäljningspris. Avgiftshöjningens kostnadseffekt för kunden varierar beroende på elanslutning, överföringsprodukt och elförbrukning. Prisförhöjningen förutsätter inga åtgärder från kundernas sida.