Dyrare båtplatser i Lovisa

HAMN. Det blir dyrare att ha båten vid gästhamnen i Lovisa. Bild: Lasse Lehtinen

Gästhamnens båtplatser blir dyrare efter ett förslag på tekniska nämndens möte.

Tekniska nämnden i Lovisa godkände Pauli Kopiloffs förslag att höja gästhamnens taxor med tio procent på torsdagens möte. De nya taxorna träder i kraft båtsäsongen 2017.

Lovisa stad har båtplatser att hyra ut vid 13 bryggor på 9 olika områden, sammanlagt cirka 600 platser. Hyrorna och hyresgrunderna justerades senast 2015.