Dyrare att ha barn på eftis i Sibbo

EFTIS. Avgifterna för eftermiddagsvård stiger från och med skolstarten i höst. Bild: Jore Puusa

Eftermiddagsvården i Sibbo blir något dyrare från och med hösten.

Månadsavgiften för ett barn som vistas högst tre timmar per dag på eftis stiger med 20 euro, från 80 till 100 euro. För de barn som tillbringar mer än tre timmar per dag på eftis, stiger avgiften från 100 till 120 euro i månaden.

Frågan diskuterades av såväl den svenska som den finska utbildningssektionen på tisdagen, och båda kom fram till samma beslut. På det sättet går Sibbo in för en moderat prisstegring. Ett alternativ hade varit att fördubbla avgifterna, men det ville man inte eftersom det kunde leda till att alla som vill, inte längre kan utnyttja servicen.

Avgiften för morgonvård är 25 euro i månaden, för morgonmålet betalar man skilt. Priserna justeras från och med den 1 augusti.