Du som är över 70 år – tänk på det här

Trots att du är över 70 år eller annars tillhör en riskgrupp är det okej att till exempel rasta hunden, men tänk på att hålla ett ordentligt avstånd till andra människor. Bild: Ari Sundberg/SPT

Statsrådet vill skydda personer över 70 år från att smittas av coronaviruset. Äldre människor löper betydligt större risk än unga att få allvarliga sjukdomssymtom som kräver sjukhusvård.

Nu går Social- och hälsovårdsministeriet ut med handfasta råd till alla som är över 70 år. Enligt ministeriet ska man inte gå ut i onödan, och måste man ändå gå till butiken själv eller på andra ärenden, är det bäst att göra det när det inte är så många andra kunder i rörelse.

Det är okej att rasta hunden men tänk på att i alla situationer hålla minst en meters avstånd till andra människor.

Tänk alltid på att upprätthålla god handhygien.

För dig som är närstående till person i riskgrupp

Var och en ska särskilt beakta äldre och personer med nedsatt motståndskraft. Motståndskraften kan försämras till exempel på grund av underliggande sjukdomar, såsom diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar. Undvik att göra onödiga besök hos personer i riskgrupperna.

Handskakningar, kramar och annan närkontakt ska undvikas. Om du besöker någon ska du skydda andningsvägarna med till exempel med en scarf, skriver statsrådet.

Ytterligare anvisningar hittar du på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Mer läsning