Du ska kunna gå till läkaren på svenska

Bild: Mostphotos

När vi är sjuka, när vi är som svagast och som mest utsatta. Då är det avgörande att vi kan få vård och hjälp på vårt eget modersmål. För oss svenskspråkiga handlar det om att kunna gå till läkaren och tala svenska. Men det handlar också om att kunna använda sitt modersmål, känslospråket, då man befinner sig i en svår livssituation och behöver få tala med en psykolog. Eller när du är äldre och behöver få hjälp hemma, då är det en viktig trygghetsfaktor att kunna tala svenska med hemvårdens personal. Och om du inte längre kan bo hemma och flyttar till ett stödboende, är det viktigt att ha sällskap och kunna tala sitt modersmål.

Dessa frågor är mycket aktuella just nu. I och med den vårdreform som riksdagen har godkänt kommer ansvaret för vården att flyttas från kommunerna till ett så kallat välfärdsområde (tidigare talade man om landskap). För Östra Nylands del betyder detta att all social- och hälsovård flyttar från våra östnyländska kommuner till Östra Nylands välfärdsområde. Dessutom flyttar även räddningsväsendet till det nya välfärdsområdet. Därför kommer de kommande åren att vara mycket avgörande för vården och den svenskspråkiga servicen i vår region.

Ett mycket viktigt datum i detta sammanhang är den 23 januari 2022. Varför det? Orsaken är att då ordnas det första välfärdsområdesvalet genom tiderna. I detta val väljs välfärdsområdets fullmäktige, vars storlek i Östra Nyland kommer att vara 59 ledamöter. På motsvarande sätt som i kommunerna kommer fullmäktige att ha den beslutande makten i välfärdsområdet.

Därför är valet den 23 januari otroligt viktigt. Valet gäller frågor som berör vår allas vardag. Det handlar om vård på svenska, om vår närservice i kommunerna, hemvården och den övriga äldrevården, olika socialtjänster, läkarbesök, familjerådgivningen samt skolkuratorerna och psykologerna, bara för att nämna några exempel.

Med tanke på den svenskspråkiga sjukvården har Borgå sjukhus en central betydelse. Nu gäller det att jobba hårt för att Borgå sjukhus även i framtiden erbjuder sjukvård mångsidigt på både svenska och finska. Borgå sjukhus ska utvecklas, inte avvecklas.

Samtidigt är det också viktigt att det nya välfärdsområdet till fullo skulle utnyttja alla de möjligheter som den nya tekniken ger. I Östra Nyland borde vi på allvar överväga att ta i bruk en så kallad mobil hälsostation. Det här skulle betyda att hälsovårdstjänster regelbundet erbjuds nära människorna i hela regionen, också utanför kommuncentrumen.

Det finns med andra ord väldigt många orsaker varför det lönar sig att rösta i valet den 23 januari. En fungerande vård på svenska är en av dem. Du ska kunna gå till läkaren på svenska.

Otto Andersson stadsfullmäktigeordförande (SFP), Lovisa