Du och jag i trafikljusen

Alla bilister och cyklister är även fotgängare. Omvänt är alla fotgängare även chaufförer eller passagerare i olika fordon. Samhällsdebatten kring trafikfrågor tenderar ändå att bli ganska svartvit. M...