Drottningstranden i Lovisa

Östnyland hade den 4.1 2022 en helsidesartikel om Drottningstranden i Lovisa. Tyvärr handlade artikeln i huvudsak om att projektchefen som tycker det är jobbigt att driva projektet. Dessutom innehöll artikeln en del missvisande information och endast en synvinkel gällande projektet vilket är förvånande gällande Östnyland – skulle det handla om motsvarande artikel i Nya Östis eller Loviisan Sanomat så skulle det vara normalt.

På fullmäktigemötet där det beslöts att ansöka om bostadsmässan så presenterade den beredande tjänstemannen projektet som en försäljare. Endast de positiva visionerna presenterades men alla risker och möjliga negativa effekter höll man helt gömda för publiken. Ledamot Hagfors talade om riskerna för döva öron. Sedan när man hade vunnit (som enda sökande) så skålades det med allmänheten i rådhuset. Någon professionell riskanalys har inte senare presenterats utan endast en sannolikhetskalkyl om kostnaderna baserat på siffror givna av kommunen. Sannolikhetskalkylen hade ett intervall på +-10% så överskridningen kunde inte bli alltför stor. I Lovisa har även små projekt de senaste åren överskridits med hundratals procent så +-10% baserar sig inte på verkligheten.

Industritomterna eller parkeringsplatsen, beroende med vem man talar med, tål inte en kritisk granskning. Lovisa har hela tiden haft ett utbud av industritomter men åtgången har varit liten. Nu fälldes skogen på ett närmare 10 ha stort område och det sägs att man bygger färdiga industritomter. Förra året plöjdes det ner en halv miljon euro i området och tills vidare finns där inte mycket mer än ett par vägar. Området är täckt av stenbumlingar och är mycket dyrare att göra en färdig tomt av än om man skulle ha gått vidare på de befintliga tomterna men då skulle man ju inte ha en tillräckligt stor parkeringsplats för mässan. När det här året är slut så har man använt en miljon på området så det skulle vara all orsak att sälja tomterna snabbt. Trots det så finns inte de här tomterna till salu på stadens hemsida.

Det är lätt att förstå att budgeten håller när man plockar bort saker som är kopplade till projektet som sedan förklaras med att det hör ihop med något annat. Området skulle inte ha blivit planerat i det här skedet om inte bostadsmässan skulle ordnas. Kalkylerna för området visar på en långvarig (över 30 år) förlust om allt går enligt bästa möjliga scenario. Dessutom finns överskridningar av delmoment som inte har gets ut till offentligheten för att det inte kan hittas som nämnd- eller tjänstemannabeslut. Varifrån pengarna är trollade till överskridningarna är ett mysterium.

Daniel Thomasson, Pernå