Drönarna ökar i antal när framtidens flygplats byggs i Pyttis

FRAMTID. Flygplatsen i Pyttis, Pyhtää Redstone, byggs ut och blir östnylänningarnas "närflygplats". Här en fantombild på hur det kan komma att se ut i framtiden. Bild: Pressbild

Helsinki-East Aerodrome. Så heter det cirka 300 hektar stora området kring flygplatsen i Pyttis som byggs ut till ett centrum för framtida luftfartsteknologi och logistik. Sedan februari kan man flyga till Pyttis och i takt med att området byggs ut vill fler och fler landa här.

– Intresset för flygplatsen har varit mycket större än väntat. Det är ständigt folk som tar kontakt med oss, säger Esa Korjula, styrelseordförande för företaget Redstone Aero som driver flygplatsprojektet i Pyttis i samarbete med Pyttis kommun.

Flygplatsen som går under namnet Pyhtää Redstone är Finlands nyaste, och efter en knackig start med diverse besvärsprocesser har projektet nu kommit i gång på allvar. Pyttis kommun offentliggjorde delgeneralplanen för området kring flygplatsen i fredags och visionerna för områdena runtomkring flygfältet är mångfacetterade.

– Det handlar om möjligheter, om att skapa förutsättningar för en lokal flygplats som håller högsta professionell nivå, säger Korjula och tillägger att man i Pyttis svarar på behovet av en flygplats som passar för tidtabellslös trafik efter att Malms flygplats och Heliport på Ärtholmen läggs ner.

Nytänk

Enligt planerna kommer Helsinki-East Aerodrome att breda ut sig på ett cirka 300 hektar stort område som sträcker sig från motorvägsavtaget fram till själva flygplatsen. Den så kallade teknologiparken omfattar ett stort antal fastigheter som byggs för att betjäna framtidens luftfartstrafik och teknisk industri.

NYTTA. Esa Korjula från flygplatsföretaget Redstone Aero ser att flygplatsen kommer att ha många positiva effekter på Pyttis och på närliggande Lovisa. Bild: Ksf-arkiv/Max Nyberg

Redstone Aero har gått i bräschen för nytänk inom luftfarten, och Esa Korjula upphör inte att förvåna sig över hur snabbt utvecklingen har gått.

– Drönarna blir bara flera och tekniken utvecklas väldigt snabbt. Hur snabbt har kommit som en överraskning för mig, säger han.

Drönartrafik

En samarbetspartner på det här området är företaget Cursor och projektchef Sergey Troshkov säger att det finns en stor efterfrågan på att testa och utveckla drönarbaserad lufttrafik.

– Företag inom olika branscher, bland annat inom industrin, undersöker hur de kan bli mera kostnadseffektiva genom att använda drönare. Drönare är till exempel både snabbare och billigare än helikoptrar, säger han.

Drönarna blir bara flera och tekniken utvecklas väldigt snabbt.

Som lokalt exempel tar han elbolaget Kymenlaakson Sähkö som redan nu testat på att använda drönare i ställer för helikopter för att kontrollera skicket på elledningar, till exempel efter stormar.

Också inom logistiken kommer drönare att få en allt viktigare roll, och Troshkov ser att fraktdrönare och logistik kan bli en intressant del av teknologiparken i Pyttis.

– Pyttis planerar för 5G-nät och blir det av så kommer ännu fler företag att bli intresserade av att etablera sig på flygplatsområdet, säger han.

Finlands nyaste flygplats belägen i Pyttis, ett stycke från E18-motorvägen, omfattar för tillfället en 1 kilometer lång start- och landningsbana och en servicebyggnad.

I februari beviljade Traficom flygplatsen trafiklov och den är en del av det officiella internationella lufttrafiknätverket (ICAO) under den officiella beteckningen EFPR.

Pyttis kommun och utvecklingsföretaget Cursor offentliggjorde i fredags delgeneralplanen för området. På en yta på cirka 300 hektar ska Helsinki-East Aerodrome byggas ut och utvecklas till ett framtidens centrum för luftfartsteknologi och logistik.

Start- och landningsbanan ska som första i Finland förses med ett satellitbaserat system som tillåter landning också i dåligt väder.

Planer finns på att placera Finlands luftfartsmuseum på flygplatsen i Pyttis.

Banan växer

I det här skedet består Pyttisflygplatsen av en 1 kilometer långa start- och landningsbana och en hangarbyggnad, och Redstone Aeros Esa Korjula påminner om att projektet genomförs i många skeden.

– De viktigaste momenten så här långt är att vi har fått tillstånd att driva lufttrafik och att vi har start- och landningsbanan byggd. Nu kan vi ta emot plan medan projektet framskrider, säger han.

För tillfället håller Redstone Aero på och förbereder en utbyggnad av start- och landningsbanan. 1 kilometer ska bli 1,8 kilometer vilket gör det möjligt för största delen av flygplanstyperna som används för affärs- och charterflyg att trafikera på Pyttis.

BYGGS UT. Just nu förbereds man utbyggnaden av den 1 kilometer långa start- och landningsbanan i Pyttis. 800 meter till och de flesta plantyper kan landa här. Bild: Ksf-arkiv/Max Nyberg

– Det här blir den lokala flygplatsen för era läsare, säger Esa Korjula. Härifrån kommer man att kunna ta taxiflyg vart som helst, och mindre chartergrupper kan åka på solsemester direkt från Pyttis

Just nu framskrider också byggplanerna på de två byggnader med en placering alldeles intill själva flygfältet.

Proffsig profil

Innan hela Helsinki-East Aerodrome är utbyggt kommer fastigheterna att vara mångfaldigt flera och rymma bland annat taxiflygföretag, servicebolag för luftfarkoster, testcenter, drönaroperatörer och organisationer som sysslar med utbildning inom luftfarten.

FAS 1. Pyttis kommun lade i fredags fram delgeneralplanen för området där den nya flygplatsen är belägen. Under arbetsnamnet Helsinki-East Aerodrome ska flygplatsen byggas ut till ett centrum för modern luftfartstrafik och logistik. Bild: Pressbild

Pyttisflygplatsen byggs uttryckligen för att svara på professionella behov och nyaste nytt för finska förhållanden är ett satellitbaserat system för inflygning som gör det möjligt att landa också i riktigt dåligt väder. Systemet utvecklas av finska AII Aerospace Design och finansieras med EU-medel.

Som ett stort plus ser Esa Korjula också planerna på att placera Finlands luftfartsmuseum i Pyttis när hyreskontraktet på museets nuvarande lokaler i Vanda går ut.

– Det är viktigt att ett luftfartsmuseum finns vid en flygplats. Det ger möjlighet till exempel till flygdemonstrationer, och dessutom fungerar museet som lockbete för folk som inte annars har ärende till flygplatsen.

FAS 2. Ett område på 300 hektar, mellan den nuvarande start- och landningsbanan och motorvägen, ska byggas ut i samarbet med olika aktörer och företagare inom luftfartstrafik. Bild: Pressbild

Spridd nytta

Nytta är ett ord om Korjula återkommer till när han pratar om flygplatsen, och då avser han inte bara Pyttis utan också Lovisa. Så sent som i går fick han ett samtal från några drönarföretagare på väg till Pyttis för testflygningar som ett led i ett EU-projekt. De bad om tips på övernattningsplatser i Pyttis eller i Lovisa.

– Flygplatsen ligger bara en kvart från Lovisa, den kommer med livskraft till staden, säger Esa Korjula och fortsätter:

– Till exempel i Villmanstrand har man räknat med cirka 30 miljoner euro i indirekta intäkter från stadens flygplats. För Pyttis och omgivande orter betyder flygplatsen också nya arbetsplatser, säger han och drar paralleller till flygplatser som Skavsta utanför Stockholm och Roskilde utanför Köpenhamn.

Östnyland har inte lyckats få tag på Pyttis kommundirektör Jouni Eho men i ett pressmeddelande uppger han att flygplatsen ger stora möjligheter att öka såväl kommunens som regionens livskraft.

Mer läsning