Drömmar med vingesus

Det finns en styrka i våra drömmar. De lär oss att tänka fritt, utan det rationellas bojor.