Driftstörning som i Olkiluoto inte möjlig i Lovisa – "Kärnkraftverk kan inte köras som en bil"

Fortums kärnkraftverk i Lovisa togs i kommersiellt bruk 1977 och år 1981. Bild: Pressbild/Fortum

Kärnkraftverkens historia i Finland går tillbaka till decennieskiftet 1970-1980. Kraftverkens ålder medför ingen förhöjd säkerhetsrisk, enligt experter.

På torsdagseftermiddagen skedde en driftstörning i Olkiluotos kärnkraftverk som ledde till full beredskap vid kärnkraftverket och Strålsäkerhetscentralen.

Störningen orsakades av ett fel i rengöringssystemet för reaktorns kylvatten. Händelsen hotade inte människors eller omgivningens säkerhet, men Strålsäkerhetscentralen rubricerade händelsen först som allvarlig.

–  Orsaken till att man tog till så snabba åtgärder berodde på att man misstänkte att bränslet i reaktorn skadats, vilket kan innebära risk för skadligt utsläpp av radioaktiva ämnen, säger biträdande direktör Tomi Routamo, vid Strålsäkerhetscentralen.

Men situationen var inte så farlig som den först tedde sig. Redan på fredagsmorgonen avvecklade ägaren Industrins kraft (TVO) organisationens beredskapssituation och personalen arbetar nu enligt normala rutiner.

Routamo säger att det ändå är beklagligt att händelser som denna sker.

–  Det ska bli intressant att se vilka slags reaktioner händelsen får. Antingen blir man rädd eller så konstaterar man att beredskapen är fungerande.

Händelsen ger enligt Routamo orsak för myndigheten och för kraftverken att fundera på hur man kan agera ännu bättre i framtiden.

Kärnkraftverk på gång

I Finland finns fyra kärnkraftsverksenheter, två i Olkiluoto och två i Lovisa. I Olkiluoto har man ända sedan 2005 planerat och byggt en tredje enhet som enligt det senaste beskedet ska vara helt klar för kommersiellt bruk i februari 2022.

Enligt TVO ska den nya reaktorn laddas med kärnbränsle i mars 2021 och i oktober samma år ska anläggningen kopplas till det nationella elnätet. Ännu i december i fjol var beskedet att allt skulle vara klart i mars 2021.

I Finland finns fyra kärnkraftsenheter inom elproduktion.

Två enheter finns på Olkiluoto i Euraåminne och två finns i Lovisa.

Finlands femte kärnkraftsenhet byggs på Olkiluoto. I augusti i år meddelade energibolaget Industrins Kraft (TVO) att Olkiluoto 3 kan börja producera el i februari 2022. Byggandet började 2005 och tanken var att enheten skulle vara färdig redan 2009.

En sjätte kärnkraftsenhet planeras till Pyhäjoki. 2013 undertecknade den ryska kärnkraftskoncernen Rosatom ett leveransavtal med Fennovoima.

Källa: Strålsäkerhetscentralen/Industrins Kraft (TVO)

Därutöver planeras även en sjätte kärnkraftsenhet till Pyhäjoki i Norra Österbotten. År 2013 undertecknade den ryska kärnkraftskoncernen Rosatom ett leveransavtal med Fennovoima. Byggplanerna har stött på kritik och drabbats av förseningar.

–  Just nu finns det inga planer på ytterligare kärnkraftverk i Finland, även om det varit tal om att bygga mindre typer av reaktorer, säger Routamo.

Gamla kärnkraftverk

De kärnkraftverk som vi redan har i Finland är alla relativt gamla. De har alla tagits i bruk i slutet av 1970-talet eller i början av 1980-talet.

De två reaktorer som finns i Lovisa levererades av dåvarande Sovjetunionen och de i Olkiluoto producerades av svenska ABB-Atom.

Routamo säger att det inte finns någon orsak att oroa sig för kraftverkens ålder. Man har kontinuerligt gjort underhållningsarbeten och förbättringar och i dag uppfyller de nästan alla krav som ställs på nya kraftverk.

–  Det är omöjligt att säga hur lång livslängd ett kärnkraftverk har. Centralens åsikt är att det är möjligt att använda en enhet så länge som det är säkert. Reguljära tester utförs varje år för att ta reda på i vilket skick kraftverken befinner sig i, säger han.

Routamo framhåller ändå att det inte endast är säkerheten som spelar in på om man fortsätter hålla ett kraftverk i drift eller inte. Verksamheten ska också generera vinning för företagen.

Kärnkraftverket i Olkiluoto i Euraåminne. Reaktorn längst till vänster är den tredje som ska börja producera el i februari 2022 enligt den senaste tidtabellen. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Identisk störning inte möjlig i Lovisa

Kraftverken i Olkiluoto och i Lovisa är olika. I Olkiluoto används typen kokvattenreaktor och i Lovisa tryckvattenreaktor. En identisk driftstörning som hände i Olkiluoto i torsdags är inte möjlig i Lovisa.

Peter Tuominen, direktör för kärnkraft vid Fortum, säger att man väntar på Olkiluotos utredning för att kunna analysera om något motsvarande kan hända i deras enheter.

–  Det här är rutinmässigt inom kärnkraftsindustrin. Vi samlar in driftserfarenhet från både nationella och globala händelser, säger Tuominen.

Lovisa 1 har driftstillstånd till 2027 och enhet 2 till 2030. Enligt Tuominen har utredningar visat att anläggningen tekniskt klarar av en förlängning av tillstånden. Åldershanteringen är a och o på kärnkraftverken och man måste arbeta proaktivt med att förnya och investera i anläggningen, säger han.

–  Ett kärnkraftverk måste leva upp till alla tekniska krav från den första till den sista dagen den är i drift. Man kan inte köra en anläggning på samma sätt som en bil. Ett kraftverk får inte börja krångla och hosta när det blir gammalt.

Säkerhetskraven är det andra som avgör om driftstillstånden förlängs. Tuominen säger att kraftverken i Lovisa mycket väl lever upp till kraven som ställs i dag.

Han berättar att företaget i augusti inledde en bedömning av bland annat miljökonsekvenserna av både fortsatt drift och avveckling.

–  Efter att alla tre bedömningar har slutförts kan man ta beslut om att ansöka om nytt driftstillstånd eller tillstånd för avveckling.

Fortum Power and Heat äger två kärnkraftsenheter på Hästholmen i Lovisa.

Lovisa 1 togs i kommersiellt bruk 1977 och Lovisa 2 år 1981.

Anläggningen i Lovisa är av typen tryckvattenreaktor.

År 2019 produ­cerade kraftverket sammanlagt 8,2 terawat­timmar elekt­ri­citet, vilket motsvarar cirka 10 procent av den totala elpro­duk­tionen i Finland.

Källa: Strålsäkerhetscentralen/Fortum