Dramatiska minnen och breda tidsspeglingar – Joakim Groths familjekrönika görs med stort hjärta

AV OLIKA ÅSIKT. Gunnar Groth (Nikas Åkerfelt) med hustrun Maria (Nina Hukkinen) i dispyt med sonen Joakim (Dennis Nylund) i pjäsen Vi är bara människor. Foto: Cata Portin. Bild: Cata Portin

Joakim Groth sluter med skådespelet Vi är bara människor den cirkel han påbörjade på Svenska Teatern med pjäsen Härlig är jorden år 1995. I fokus står hans egen familjs dramatiska livsöden med återspeglingar i samhället ur när- och fjärrperspektiv från tiden före krigsåren till tidigt 1970-tal.

Vi är bara människor är Joakim Groths tionde pjäs på Svenska Teatern, vilket befäster uppfattningen av en aldrig sinande ådra för nyskriven dramatik. Pjäsen marknadsförs som en självbiografisk f...