Dragkamp att vänta om Strömborgska skolan – en del vill skydda huset, andra riva

KINKIG FRÅGA. Det är sannolikt att Strömborgskas skolhus skyddas, om nu inte konditionsgranskningen visar på enorma problem. Men vad ska lokalerna användas till? Bild: Kristoffer Åberg

Nybygge med bostäder? Ämbetshus? Bland annat Borgå Museum ser det som självklart att Strömborgskas skolhus skyddas, medan många politiker flaggar för rivning. Snart blir en byggnadshistorisk utredning klar och dragkampen kan börja.

– Jag misstänker nog att byggnaden slutligen skyddas, säger projektingenjör Tony Lökfors vid lokalitetsledningen, som har frågan på sitt bord.En byggnadshistorisk undersökning pågår alltså för närvara...