Dra inte ut på skolprocessen för östra Borgå!

Förläng inte processen och gå inte emot beslutsfattarnas åsikt!

En fråga till stadsdirektör Jukka-Pekka Ujala: Skall skolfrågan i östra Borgå bli en ny utdragen process där ovisshet och år i baracker är ett faktum i väntan på beslut? Vi har sett en sådan process i Tolkis. Beslutsfattarna har både i stadens strategi och i budgetförhandlingarna i fjol klart tagit ställning till att östra Borgå behöver egna skolor. Förläng inte processen och gå inte emot beslutsfattarnas åsikt!

Marianne Falck-Hvilstafeldt, ordförande, Hem och skola i Sannäs rf

Mer läsning