Dörren står öppen till Lovisas nyaste chef

NY BILDNINGSDIREKTÖR. Kirsi Kinnunen har bara haft en vecka på sig att bekanta sig med sitt nya jobb. Bild: Peik Henrichson

Bildningsdirektör Kirsi Kinnunen tror på öppet ledarskap och vill utveckla idéer tillsammans med kollegerna.

När ÖN träffar stadens nyutnämnda bildningsdirektör Kirsi Kinnunen har hon bara haft en vecka på sig att bekanta sig med sitt nya jobb. Före det jobbade hon i nio år som bildningsdirektör i Ilmola (på...