Domstol stoppar avvisningen av de irakiska flickorna – tills vidare

Förvaltningsdomstolen stoppar avvisningen av en irakisk familj med sju döttrar i Lovisa. Beslutet utgör en delseger, men ännu är fallet inte avgjort.

Helsingfors förvaltningsdomstol har stoppat avvisningen av en irakisk familj med sju döttrar i Lovisa. Förvaltningsdomstolen fattade på fredagen beslut om ett verkställighetsförbud.

– Det här är jättefint. Jag är just nu med familjen. Vi har sjungit och dansat. Fram tills att beslutet kom har flickorna var väldigt deprimerade, för att inte tala om föräldrarna, säger Timo Raivio, frivillig stödperson för flera asylsökande i Lovisa.

Avvisningsbeslutet kom förra veckans fredag. Sedan dess har polisen haft rätt att avvisa familjen. Polisen valde ändå att ge familjen en vecka tid att ansöka om verkställighetsförbud.

– Vi gjorde ansökan om verkställighetsförbud i går kväll. Förvaltningsdomstolen har tagit del av ansökan i dag och omedelbart fattat ett beslut. Det gick mycket snabbare än vi vågade hoppas, säger Raivio.

Verkställighetsförbudet gäller tills förvaltningsdomstolen har behandlat familjens överklagan. Familjen överklagade Migrationsverkets avvisningsbeslut samtidigt som de ansökte om verkställighetsförbud. Under de närmaste veckorna kommer familjen att komplettera överklagan.

– Vi kompletterar överklagan i takt med att vi får ytterligare rapporter och dokument. Till exempel utredde Migrationsverket aldrig vad som är bäst för barnen. Det är något som måste göras.

Enligt Raivio har familjen inte blivit rättvist behandlad under asylprocessen. Bland annat har familjens juridiska stöd aldrig träffat familjen. Familjen har därmed inte haft någon uppfattning om hur processen framskridit.

Familjen kom till Finland i slutet av 2015. I Lovisa har familjen bott i ett och ett halvt år.

Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP), stadsstyrelsens ordförande i Lovisa, glädjer sig också över beslutet. Lovisa stad tog nyligen synligt ställning för att familjen ska få stanna.

– Verkställighetsförbudet är en väldigt fin sak. Jag tror att det här blir en vändpunkt som får folk att stanna upp fundera. Jag hoppas att våra lagstiftare nu på riktigt sätter sig in i de här ärendena, säger Heijnsbroek-Wirén.

Förvaltningsdomstolen har tills vidare inte satt ett datum för när överklagan ska behandlas. Fram tills att domstolen har behandlat ärendet är familjens slutliga öde osäkert.

På lördag klockan 14 ordnas en manifestation för familjen på Lovisa torg. Som talare deltar bland annat riksdagsledamöterna Mikaela Nylander (SFP) och Ville Niinistö (Gröna).

Mer läsning