"Domslutet är ändå en delseger för Sibbo"

NYA SPADTAG. Syftet med den nya byggnadsordningen är att göra det enklare att bygga i Sibbo. Bild: Kristoffer Åberg

Förvaltningsdomstolen i Helsingfors har på alla punkter - förutom en - förkastat Finlands Miljöförbund i Nylands besvärsskrift mot den nya byggnadsordningen i Sibbo. – Som helhet är domslutet en trevlig läsning, säger fullmäktigeordförande Heikki Vestman (Saml).

Efter omröstning godkände fullmäktige i Sibbo den nya byggnadsordningen i slutet av fjolåret. En ledstjärna i arbetet med den var att möjliggöra byggande i kommunen, bland annat genom att minska på tomtstorleken som krävs för bygglov och genom möjligheten att bygga större sidobostäder. Finlands Miljöförbund i Nyland ville pröva om den nya byggnadsordningen håller sig inom markanvändnings- och bygglagens gränser särkilt när det gäller byggandet i skärgården (ÖN 6.2). Eftersom byggnadsordningen tillämpas i hela kommunen kom besvärsskriften som lämnades in till Helsingfors förvaltningsdomstol att gälla flertalet av förändringarna i den.

Men man var tvungna att förkasta hela sidobostadsnormen på grund av att samma regler tillämpas på bägge områdena. Det är förstås synd.

Domstolen har nu konstaterat att byggnadsordningen när det gäller sidobostäderna är lagvidrig men i övrigt förkastades besvärsskriften.

– Jag har tidigare sagt att besvärsskriften till största delen handlade om ideologi och eftersom besvären förkastades på alla utom en punkt så anser jag att domstolens beslut bekräftar det här, säger fullmäktigeordförande Heikki Vestman.

Inget stopp för sidobostäder

Vestman anser att rättens beslut att underkänna reglerna för sidobostäder motiverades på ett intressant sätt.

– Man motiverade beslutet med skrivelser som finns i delgeneralplanen för skärgården och kusten. Men i en delgeneralplan kan man inte slå fast vad en kommun kan bestämma i sin byggnadsordning. Och eftersom byggnadsordningens skrivelser om sidobostäder tillämpas både i skärgården och i inlandet, ansåg domstolen att den inte kan upphäva reglerna bara delvis. Enligt domslutet är reglerna för sidobostäder alltså ett problem endast i skärgården och inte i inlandet. Men man var tvungna att förkasta hela sidobostadsnormen på grund av att samma regler tillämpas på bägge områdena. Det är förstås synd.

Rättens beslut bekräftar nu att de allra flesta lösningar i nya byggnadsordningen är möjliga och lagliga.

Vestman säger att Sibbo nu efter domslutet kan implementera den nya byggnadsordningen förutom när det gäller sidobostäder.

– Beslutet innebär att den nya byggnadsordningen kan ersätta den gamla och att alla lättnader i byggandet som den innehåller kan börja användas med undantag för sidobostäderna. Det här betyder ändå inte att det inte längre skulle beviljas tillstånd för sidobostäder i kommunen, i inlandet kan det fortfarande göras genom undantagsförfarande.

Om Sibbo kommer att ansöka om besvärsrätt till Högsta förvaltningsdomstolen finns det ännu inga beslut om.

– Som helhet anser jag att förvaltningsdomstolens beslut ändå är en delseger för kommunen. I mitt anförande i fullmäktige inför omröstningen om byggnadsordningen sade jag att vi nu har en möjlighet att pröva hur lagstiftningen kan tillgodose Sibbobornas vilja att möjliggöra byggande. Rättens beslut bekräftar nu att de allra flesta lösningar i nya byggnadsordningen är möjliga och lagliga. Det blir nog bra det här.

Mer läsning