Domkyrkokonsert på Nestorsdagen

PÄRLOR. Klassiskt sköna stycken, tolkade på violin, cello, kontrabas, piano och orgel, bjuds det på i Borgå domkyrka på söndag. Bild:

Klassiska musikpärlor klingar i Borgå domkyrka på söndag då Nestor firar namnsdag.

På repertoaren står bland annat Mozarts violinkonsert i A-dur, Haydns cellokonsert i D-dyr och Widors orgelsymfoni i F-dur. Dessutom bjuds det på fransk pianomusik såsom Debussys L'isle Joyeuse samt Sibelius Andante Festivo. Upplägget inför den så kallade Nestorsdagens konsert i Borgå domkyrka är klassiskt och styckena tolkas av Maija Wesslund och Jaana Holopainen på violin, Tommi Wesslund på cello, kontrabasisten Timo Wesslund, som till vardags spelar i Kymi Sinfonietta, samt pianisten Noora Ylönen. Bakom orgeln sitter Borgåkantorn Minna Wesslund.

Det är fritt inträder till konserten, den frivilliga kollekten går till insamlingen gemensamt ansvar. ÖN

Nestorsdagens konsert i Borgå domkyrka söndag 26.2. kl. 16.