Domkyrkans släckningssystem testas på måndag

TESTKÖRNING. På måndag testas de delvis förnyade släckningssystemen i Domkyrkan och i Lilla kyrkan. Bild: Kristoffer Åberg

Kranvattnet kan bli grumligt efteråt.

Släckningssystemet i Domkyrkan och i Lilla kyrkan i Borgå är delvis förnyat och därför utförs provkörningen av sprinklersystemen tidigare än normalt. 

– Testet är lagstadgat och ett krav av försäkringsbolaget, säger projektchef Jarkko Koskinen

Släckningsvattnet tas från vattenledningsnätet och vattenmängden överskrider rejält normalförbrukning. Vattenledningsnätet är i bruk normalt under provkörningen, men trycket kan vara något 

lägre. Tryckförändringar kan sätta avlagringar som samlats i ledningarna i rörelse och göra vattnet grumligt. Det är inte farligt för hälsan men man kan förbereda sig genom att tappa vatten i kannor eller ämbar till matlagning och kaffebryggning. Ifall vattnet är grumligt, lönar det sig att låta det rinna tills vattnet är klart igen.

På Borgå vattens internet‐sidor kan man anmäla kvalitetsstörningar i vattnet. Informationen är viktig för verket, då kan man förutse omfattningen av kvalitetstörningar i motsvarande situationer, påpekar Risto Saarinen, direktör för Borgå vatten.

Borgå vatten hämtar vattentankar till närområden varifrån man kan avhämta vatten med egna kärl. På Borgå vattens webbsidor finns uppgifter om var vattentankarna är belägna. 

Mer läsning