Doldis fyller 60 år

Grunden till det som i dag är ingenjörsbyrån Neste Jacobs lades år 1956 då oljebolaget Neste grundade en intern ingenjörsavdelning. Sextio år senare är Neste fortfarande huvudägare men kunderna finns världen över och företagets kompetens sträcker sig långt utanför den traditionella oljeraffinaderisektorn.

På bordet framför Stefan Karlsson, i byggnaden på industriområdet i Sköldvik, står ett batteri på två gånger fyra datorskärmar. På ett par av dem ser man listor med siffror som verkar helt intetsägande medan resten av skärmarna visar upp en logga med texten Napcon. Installationen ser med andra ord inte så imponerande ut men det är via arbetsstationer som den här man bygger upp en av Neste Jacobs nyare inmutningar, det vill säga utbildningssimulationer.

– Det här är något helt unikt. Förutom att vi på Neste Jacobs kan planera hela anläggningar kan vi också erbjuda de anställda en möjlighet att öva hur den fungerar på ett realistiskt sätt, säger Joanna Viileinen som jobbar med företagets kommunikation och marknadsföring.

Det fina med en simulator är just att man kan öva olika störningssituationer på ett tryggt sätt. Till exempel vad ska operatören göra om en pump går sönder?

Karlsson säger att de första utbildningssimulatorerna blev klara för ungefär tio år sedan och att nya byggs upp undan för undan. Till exempel har Neste Jacobs levererat simulatorer som emulerar flera av Nestes enheter i Sköldvik och Karlsson säger att de är i nästan kontinuerligt bruk. Enligt Karlsson återskapar simulatorerna de olika enheterna så till den grad att det är som att sitta i den riktiga enhetens kontrollrum, förutom förstås att inga riktiga olyckor kan ske.

– Det fina med en simulator är just att man kan öva olika störningssituationer på ett tryggt sätt. Till exempel vad ska operatören göra om en pump går sönder? Bara man lär sig att identifiera problem och agera rätt kan man i vissa fall isolera störningen och på så sätt undvika att köra ner hela enheten. Beroende på enhet kan man spara verkligt stora summor.

Napcon är en programvara utvecklad av Neste Jacobs och utbildningssimuleringar är bara en av dess många tillämpningar. Två andra är processoptimering och processimulering. Neste Jacobs samarbete med livsmedelstillverkaren Valio kring produktionen av vasslepulver är ett exempel på den först nämnda.

– Vi hjälpte Valio att höja automatiseringsgraden och optimera tillverkningsprocessen. Produktiviteten på produktionslinjen för vasslepulver steg med över tio procent, säger Viileinen.

Karlsson har ett exempel på processimulering. Med hjälp av den kan man upptäcka problem eller brister i projektplaner redan innan de förverkligas i praktiken.

– Vi kan simulera olika What if-scenarier. Till exempel om en kund vill bygga en ny linje på en existerande anläggning kan vi utreda hur nybygget påverkar helheten: Neste planerade att börja importera en ny slags råolja från Ryssland med tåg och ville veta om kapaciteten på bangården räcker till. Neste hade gjort upp en plan på hur kapaciteten kunde höjas och det var Neste Jacobs uppgift att simulera hur den skulle fungera i praktiken. Napcon-simuleringen visade att det behövdes större investeringar än planerat.

Kolväten och bioindustri

På Neste Jacobs är man stolta över mjukvaran Napcon men den är ingalunda en huvudprodukt utan mera ett av de viktiga verktygen med hjälp av vilka företaget kan driva sin verksamhet. Vi sätter oss i konferensrummet tillsammans med Viileinen, ekonomidirektör Risto Takkala och Katja Salmenkivi som är Account manager inom området för biokemi och kemi. Enligt Takkala kan man i korthet beskriva Neste Jacobs som en ingenjörsbyrå med brett kompetenssortiment inom kolväten och bioindustri. Lite mer konkret blir det när han beskriver hur verksamheten vilar på tre hörnstenar (se faktaruta).

Alltsedan Takkala och företagets vd Jarmo Suominen tillträdde år 2010 har Neste Jacobs satsat på att bli en global aktör och det har gett resultat. Som exempel nämner Takkanen utveckling av infrastruktur tillsammans med de nationella oljebolagen i Abu Dhabi och Dubai.

– I Azerbajdzjan erbjuder vi våra projektledningstjänster när det nationella oljebolaget SOCAR bygger en gödselfabrik vars råmaterial är naturgas. Eftersom priset på naturgas gått ner vill SOCAR höja förädlingsgraden för att förbättra lönsamheten, säger Viileinen.

Men också på närmare håll har Neste Jacobs varit aktivt. Till exempel vid Finlands första terminal för LNG (flytande naturgas) som öppnades i Björneborg i juli hade bolaget genomfört processanalyser och säkerhetsutvärderingar av automationen då bygget planerades.

– Automationsgraden är så hög att anläggningen till och med kan fjärrstyras, säger Takkala.

FAKTA

Tre hörnstenar i Neste Jacobs verksamhet

Finding new. Neste Jacobs kan utveckla helt nya processer och teknologier tillsammans med sina kunder.

Building new. Neste Jacobs kan också planera och leda byggandet av helt nya anläggningar. Hit ingår allt från projektledning, processplanering, maskinplanering och planering av rörsystem till elkonstruktion, automation och instrumentation.

Improving existing. Neste Jacobs kan hjälpa sina kunder att förbättra existerande processer bland annat genom att höja produktiviteten med hjälp av processoptimering.

Hittills har diskussionen mest handlat om Neste Jacobs mer traditionella huvudområde alltså verksamhet relaterad till kolväten men det är inom det andra huvudområdet, bioindustrin, man ser den största tillväxtpotentialen i framtiden. Förutom på biobränslen, där Neste Jacobs haft en ledande roll i utvecklingen av Nestes förnybara diesel, satsar företaget också på segmenten biopharma och biokemikaler.

Inom området biopharma berättade Neste Jacobs i juni i år att man genomfört för- och grundplaneringen av Asiens största fraktionsanläggning för blodplasma. Kunden, kinesiska Sichuan Yuanda Shuyang Pharmaceutical Company, kan nu påbörja det konkreta byggandet av anläggningen som ska få en kapacitet på en miljon liter blodplasma per år.

Katja Salmenkivi går in på området biokemikaler där tallolja är en viktig nisch för Neste Jacobs.

– Man kan säga att vi är världsledande på det här området, en betydande del av talloljedestilleringsanläggningarna som byggs i världen är planerade av oss. Vi har egen teknologi, ARxPINUS, med hjälp av vilken man kan destillera råtalloljan från cellulosamassabruk till harts och fettsyror.

Tallolja i sin tur har mycket omfattande användningsmöjligheter, den kan ingå som råvara i bland annat tvål, parfymer och målarfärger.

– Nedbrytbar och återanvändbar bioplast är ett annat område där möjligheterna är oändliga. Det talas om behovet av en övergång till en cirkulär ekonomi och det är i linje med den tanken att biprodukter som uppstår i olika tillverkningsprocesser kan tas till vara och förädlas till produkter vilka det finns en efterfrågan på. Inom det här området vill Neste Jacobs vara en föregångare.

NÖJDA. Katja Salmenkivi, Risto Takkala och Joanna Viileinen säger att en enkät visar att hundra procent av Neste Jacobs kunder på nytt skulle samarbeta med dem. Nittiosex procent av kunderna skulle också rekommendera Neste Jacobs tjänster till andra företag. Bild: Kristoffer Åberg

Kommersialiserad kunskap

Neste Jacobs satsning på att bli en global aktör syns också i företagets resultat. År 2015 uppgick värdet på försäljningen till 144 miljoner euro vilket är ett rejält uppsving från 79 miljoner år 2011. Också antalet anställda har närapå fördubblats sedan 2011 och bara i år har man anställt 57 nya personer i Sköldvik.

– Borgå är den största enheten med ungefär sjuhundra anställda. I Finland har vi också kring hundra anställda i Åbo, Kotka och Nådendal, resten är mer utspridda på våra kontor eller projektområden världen över, säger Takkala.

Salmenkivi tillägger att bland annat videosamtal över internet minskat betydelsen av var de anställda är placerade, man kan samarbeta världen över.

Det finns en allmän föreställning om att finländska företag ofta inte lyckas förvandla sitt teknikkunnande till säljbara produkter. Vi har lyckats med att kommersialisera den expertkunskap vi har.

Både Takkala och Viileinen har tankar om vad Neste Jacobs framgång beror på?

– Vi har årtionden lång erfarenhet inom de områden vi valt att specialisera oss på och finländsk ingenjörskonst står högt i kurs ute i världen, säger Takkala.

– Det finns en allmän föreställning om att finländska företag ofta inte lyckas förvandla sitt teknikkunnande till säljbara produkter. Vi har lyckats med att kommersialisera den expertkunskap vi har, säger Viileinen.

Neste Jacobs må vara välkänt inom sin bransch, men bland allmänheten är företaget något av en doldis.

– Orsaken är säkert den att vi egentligen inte har några produkter som riktar sig direkt till konsumenterna. Vår affärsmodell är business to business, säger Takkala.

Också när det gäller firandet av sextioårsjubileet håller man sin valda linje.

– Vi ska säkert ordna något för personalen, säger Viileinen.