Döda stadsduvor i Borgå bar på smittsamt fågelvirus

GISSEL. Duvor har rört sig i Borgå centrum i flera år. Bild: Kristoffer Åberg

I slutet av december påträffades döda och sjuka duvor i Borgå centrum. Livsmedelsverket bekräftar nu att duvorna bar på ett smittsamt virus.

Tidningen Uusimaa berättade nyligen om haltande duvor med sneda huvuden i centrum av Borgå. Även döda duvor hade påträffats.

Livsmedelsverket har tagit prover och kan nu konstatera att det rör sig om paramyxsovirus-1 (PMV-1), ett smittsamt virus som förekommer bland tamduvor under den kalla tiden på året. Viruset orsakar apati, flygoförmåga och nervproblem som bland annat leder till att duvorna går med huvudet på sned.

Senast viruset hittats hos finländska duvor är i slutet av 2018.

Samma virus orsakar bland annat Newcastlesjuka hos höns.

Inte farligt för människor

Viruset kan inte smitta till människor, men det är skäl att iaktta god hygien om man har höns eller andra tamfåglar eftersom viruset sprider sig lätt.

Tamfåglar ska därför inte vara i kontakt med vilda fåglar. Det gäller även att skydda tamfåglarnas mat och dricksvatten från kontakt med vilda fåglar. Livsmedelsverket uppmanar även att byta skyddskläder och -skor samt tvätta händerna innan man besöker tamfåglarna.

Meddela närmaste veterinär om du upptäcker symptom hos tamfåglar.

Mer läsning