Doctagon vann över Attendo

Doctagon får fortsätta att sköta läkartjänsterna för åldringsvården i Borgå.

Social- och hälsovårdsnämnden har valt det bästa alternativet av två.

I anbudstävlingen deltog endast Doctagon, som har skött samma uppdrag under de senaste åren för Borgå stad, och Attendo.

Doctagon lyckades kamma hem full pott i poängsättningen och fick 100 jämförelsepoäng av 100 möjliga. Attendo fick 58,9 jämförelsepoäng.

Avtalet mellan Borgå stad och Doctagon går ut på att bolaget förbinder sig att sköta läkartjänsterna för hemvården, för anstaltsvården, för serviceboendena, för de intensifierade serviceboendena, för hälsocentralens bäddavdelning, för intervall- och korttidsvården och dessutom den ledande geriatrikerns uppgifter.

För den här servicen betalar Borgå stad Doctagon 102 785 euro per månad eller 1,23 miljoner euro per år. ÖN