Doctagon blir del av Pihlajalinna

RING TILL DOCTAGON. Hemvårdarna i Borgå sköter det mesta av klienternas läkarvård genom att ringa till Doctagons läkare. Bild: Mira Strandberg

Doctagon sköter just nu alla läkartjänster inom äldrevården i Borgå.

Pihlajalinna som är en av de största privata aktörerna inom social-, hälso- och sjukvård i Finland förvärvar Doctagons samtliga aktier. Företagsförvärvet genomförs genom riktad aktieemission av nya Pihlajalinnas aktier till Doctagons ägare.

Doctagon har ett avtal med Borgå stad om att sköta alla läkartjänster inom äldrevården, både inom hemvården och i servicehem, ålderdomshem och på avdelningarna i Näse.

Än så länge är det inte klart om företagsköpet leder till några förändringar i Borgå. De ledande tjänstemännen inom social- och hälsovården har inte fått någon förhandsanmälan om köpet.

Pihlajalinna har totalt ca 80 privata läkarcentraler, sjukhus, tandkliniker och boendeenheter runtom i Finland. Dessutom producerar Pihlajalinna social- och sjukvårdstjänster för cirka 70 000 invånare i nio kommuner som har utlokaliserat sin social- och hälsovårdsverksamhet till Pihlajalinna. Pihlajalinna har ca 4 800 anställda och nästan 1 000 yrkesutövare.

Pihlajalinna har under de senaste åren mycket aktivt köpt upp andra bolag och utvidgat sin verksamhet.

Pihlajalinnas omsättning var år 2017 424 miljoner euro. Doctagons omsättning var ca 17 miljoner euro vid den senaste avslutade räkenskapsperioden 30.9.2017.

Mer läsning