Djärvt prosaverk får årets Runebergspris – "en upplevelse" beskriver juryn

Marisha Rasi-Koskinen får årets Runebergspris i litteratur för romanen REC. Bild: Outi Paappanen

Marisha Rasi-Koskinen får årets Runebergspris i litteratur för romanen REC. Juryn beskriver verket som exceptionellt djärvt och mångskiktat till utformningen.

Marisha Rasi-Koskinens (f 1975) REC "är ett konstverk som kombinerar och testar berättarkonst, form och rumslighet och som påminner om berättarkonstens farliga potential" – bland annat så beskriver juryn årets Runebergsprisvinnande roman.

– Egentligen är REC ett spel, ett bländande, vilseledande, tänkande och manipulerande spel, sammanfattar författaren Sinikka Vuola, kritikern Marissa Mehr och litteraturforskaren, FD Julia Tidigs som valt REC som vinnare bland åtta kandidater.

Bild:

Enligt dem finns ett Möbiusband infälld i romanen, en evighetssymbol som ger läsaren en fingervisning om hur konstruktioner på insidan plötsligt finns på utsidan; som i ett illusionstrick.

"En upplevelse"

– REC är också ett spel, ett taskspeleri, en allvarlig lek, ett mysterium och en upplevelse som öppnar sig på nya sätt varje gång man läser den, konstetrar juryn i prismotiveringen.

Marisha Rasi-Koskinens roman beskrivs som intellektuellt krävande, och som en påminnelse om berättarkonstens farliga potential. Samtidigt poängteras romanens språkliga tydlighet och lättillgänglighet – något som enligt juryn rimmar väl med litteraturens framträdande roll under ett avvikande coronaår.

REC är också ett spel, ett taskspeleri, en allvarlig lek, ett mysterium och en upplevelse som öppnar sig på nya sätt varje gång man läser den.

– Vi förenas av en djupare förståelse, inte bara för ansvar, utan också för gemenskap och vad vi kan dela med varandra, säger Sinikka Vuola i sitt festtal

Direktsänd prisceremoni

Coronapandemin påverkar också Runebergsprisets utdelning; prisceremonin sändes direkt via tidningen Uusimaas webbplats, med start kl. 13 från stadshuset i Borgå. Senare på eftermiddagen skickades också en annan direktsändning där Sinikka Vuola intervjuar Marisha Rasi-Koskinen.

Litteraturpris instiftat år 1986 som delas ut av tidningen Uusimaa, Borgå stad, Suomen Kirjailijaliitto, Suomen arvostelijain liitto och Finlands Svenska Författareförening.

Priset delas årligen ut i Borgå, på Runebergsdagen den 5 februari, dagen för vår nationalskald Johan Ludvig Runeberg.

Prissumman är 20 000 euro.

* Artikeln ändrad 10.2. kl. 9.21, prissumman är 20 000 euro, det stod felaktigt 2 000 euro.

Tammerforsaren Marisha Rasi-Koskinens är författare och psykolog som har gett ut prosa för både vuxna och unga.

– Allt det jag skriver förenas av tanken på att ett enda människosinne är ett helt universum. Genom att skriva observerar och undersöker jag olika gränser, skärningspunkter och sammanstötningar, säger hon.

REC är en omfattande och ambitiös roman som har tagit lång tid i anspråk – hon skrev på boken i fem år men upptakten går längre tillbaka i tiden än så.

Marisha Rasi-Koskinen belönas med Runebergspriset för prosaverket REC. Bild: Outi Paappanen

– Jag hade länge funderat på fotografier och slumpen och på hur människor av misstag kommer med i bakgrunden på andras fotografier. Hurdan fiktiv historia skulle uppstå, om man fick tag på alla de videofilmer och fotografier där man själv finns med i bakgrunden. Och å andra sidan, de personer som finns med i bakgrunden på våra egna bilder, vilka är de och vad skulle de berätta. Det tänkte jag på när jag började omskriva fotografier till ord.

REC är Marisha Rasi-Koskinens sjätte skönlitterära verk. Hon har en gång tidigare kandiderat för Runebergspriset; år 2014 med novellsamlingen Vaaleanpunainen meri.

*Artikeln uppdaterad kl. 13.55 med författarens kommentarer.