Diskutera mera innan besluten fattas

FÖRNYARE. I måndags tog Heikki Vestman över ordförandeklubban i Sibbo fullmäktige. Han vill göra beslutsfattandet till en aktivare deltagarprocess. Bild: Kristoffer Åberg

Sibbos nya fullmäktigeordförande Heikki Vestman vill införa mer möjligheter till att diskutera och påverka kommunala beslut i ett tidigare skede.

Det var Svenska folkpartiet och Samlingspartiet som kammade hem de flesta tunga ordförandeposterna då Sibbos nya fullmäktige konstituerade sig på sitt första möte. Fullmäktigeordet ska ledas av kommunalvalets röstmagnet Heikki Vestman (Saml) och kommunstyrelsen av Kaj Lindqvist (SFP). Båda underströk vikten av ett fortsatt gott, tvåspråkigt samarbete.

Nya fullmäktige fick börja med att orientera sig i skolcentret Nickby hjärtas stora sal, hitta sin egen grupp och sittplats. Med i virrvarret var även tidigare fullmäktigeordförande Christel Liljeström (SFP) som till mångas förvåning inte ställde upp i valet.

– Jag måste ju komma hit för att se hur de klarar sig, skämtade hon och intygade att hon naturligtvis fortsättningsvis är en intresserad kommuninvånare som följer med beslutsfattningen.

Nya arbetssätt

Nya fullmäktigeordförande Heikki Vestman vill ha en hel del förändringar i beslutsfattandet i Sibbo.

– Vi måste hitta verktyg för hur fullmäktige kan påverka kommande beslut i ett tidigare skede. Fullmäktigeledamöterna ska inte känna att de bara är en gummistämpel som får säga sitt då allt redan är färdigberett.

Den modell Vestman gärna skulle implementera kommer från statsminister Juha Sipiläs hemkommun Kempele, där man ändrat beslutsfattningen så att nämnder och sektioner för grundläggande diskussioner redan innan ett tjänstemannaförslag finns. På så sätt har politikerna större möjlighet att påverka då de inte enbart får kommentera ett färdigt förslag.

Aktivare invånare

Vestman vill även mer aktivt använda möjligheten till aftonskolor och frågetimmar och han anser att invånarna ska ha en möjlighet att påverka kommunens budgetarbete.

Allt detta är frågor som fullmäktige kommer att ta ställning till i det strategiarbete som fortsätter i höst. Redan den 20 juni kan intresserade kommuninvånare delta i en framtidsdiskussion och på så sätt påverka. Intresserade ska anmäla sig på förhand.

Snabb utveckling

Kommundirektör Mikael Grannas konstaterar att det tidigare fullmäktige var på god väg med att bygga upp en aktiv och innovativ kommun.

– Vi har bra fart på och utmaningen är att även i fortsättningen hitta den samstämmighet som präglade förra perioden. Vi har en tillväxtfart som man inte upplevt tidigare.

Det handlar om stora investeringar och målmedvetet utvecklande av servicenivån i takt med att nya invånare flyttar in.

– Att ha en god ekonomi och en skälig servicenivå är en svår kombination som kräver både kunnande och enighet.

Att alla nya fullmäktigen dessutom går en lindans med de utmaningar som regeringens hälsovårds- och förvaltningsreformer medför, gör inte saken lättare, konstaterar Grannas.

– Det är klart att den här osäkerheten påverkar beslutsfattningen i hela landet.

Nämnder i förändring

Om Sibbos beslutsfattare anammar den mer aktiva deltagarprocess som Heikki Vestman förespråkar, så faller ett större ansvar på nämnder och utskott samt deras ordföranden.

En nämnd där förändringar står att vänta om regeringen genomför sina reformplaner, är social- och hälsovårdsnämnden som ska ledas av nyinvalda Micaela Röman (SFP). Nämnden kan om ett par år få konstatera att besluten och kommunens största grupp anställda flyttar över till landskapen.

Bland övriga nämnder kan nämnas att den svenska utbildningssektionen ska ledas av likaså nyinvalda Ann-Cathrine Helling (SFP), det tekniska utskottet av politikerveteranen Rainer Boman (SDP) samt byggnads- och miljöutskottet av Kasper Nyberg, tidigare Vårt gemensamma Sibbo, nu SFP.

Mer läsning