Diskussionsmöte om Sibbostranden: området ska nu snyggas upp

Det blir ett diskussionsmöte om landskapsarkitekturen för Sibbostranden i Sibbo

I syfte att snygga upp omgivningen kring Sibbostranden har en landskapsvårdsplan utarbetats. Enligt planen ska de kommande tomtområdena städas, jämnas ut med krossgrus till behövliga delar och sås med en ängsfröblandning. Även bortre delen av hamnbassängen ska stenbeläggas samt träd och buskar planteras. En del av marken på området kommer också att jämnas ut till ett parkeringsområde.

Landskapsvårdsplanen ska diskuteras vid diskussionsmötet. På plats är bland annat kommundirektör Mikael Grannas, representanter från Sipoonranta Ab samt fullmäktiges ordförande Heikki Vestman och kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist.

Mötet är öppet för allmänheten och äger rum tisdag den 20 november klockan 18.30–19.30 på Sakarinmäen koulu (Knutersvägen 924, Helsingfors). Kaffeservering kl. 18.15 innan tillställningen börjar.