Diskussionsmöte om Epoon koulu på onsdag

EPOON KOULU. Skolan har i dag 35 elever och prognosen visar ingen tillväxt. Bild: Kristoffer Åberg

Det finns fler framtidsalternativ för skolan i Ebbo i Borgå. Föräldrar och andra invånare kallas till möte på onsdag.

En utomstående utredare har gjort upp alternativa lösningar för eleverna vid Epoon koulu. Vid diskussionsmötet på onsdag hoppas bildningens tjänstemän att invånarna i trakten deltar och för fram sina tankar och planer.

– Det är viktigt att komma ihåg att det ännu inte finns några beslut på att dra in Epoon koulu, säger finska utbildningsdirektören Jari Kettunen. Faktum är ändå att eleverna är få, just nu bara 35, och prognoserna lovar ingen tillväxt i framtiden. Dessutom är skolhuset i dåligt skick.

Utredningsrapporten är ännu inte helt färdigställd men Kettunen redogör för alternativen.

– Om man också i fortsättning vill erbjuda skolservice i området kan man tänka sig ett samarbete med småbarnspedagogiken. Vi har Bjurböle daghem och Ebbo daghem och man kunde kanske tänka sig ett samarbete med Epoon koulu, eller åtminstone med skolans lägre klasser. Det här är ändå inget löfte.

– Ett annat alternativ är att en del av Epoon koulus elever får plats i ett nytt östligt bildningscentrum, om det placeras i Sannäs. Det finns en del finska elever i Ylike som nu skjutsas till Ebbo, men som har promenadavstånd till Sannäs. Resten av eleverna från Epoon koulu får plats i centrumskolorna. Det här gäller också för de elever som bor på Pellinge.

Stadsfullmäktige

Dessutom har man granskat en del andra förslag.

– Det finns på Kråkö finska elever som nu skjutsas till centrum, säger Kettunen. Vi har utrett förslaget att de i stället skulle gå i skola i Ebbo, men det är ingen hållbar lösning. Kråköbarnen är så få.

– Dessutom har vi granskat förslaget att placera ettan och tvåan från nuvarande Epoon koulu i Grännäs skola. Den finska enheten skulle i så fall vara en satellit till Keskuskoulu. Det förslaget är inte pedagogiskt realistiskt.

Finska bildningsutskottet ska på torsdag den här veckan ta ställning till utredningen och till förslagen som ges vid diskussionsmötet. Bildningsnämnden får ärendet på sitt bord veckan därpå.

– Det är möjligt att stadsfullmäktige kan behandla Epoon koulus framtid samtidigt som fullmäktige tar ställning till ett östra bildningscentrum, säger Jari Kettunen.

Epoon koulu kan stängas tidigast från hösten 2021.

Diskussionsmötet hålls i Epoon koulu onsdagen den 15 januari klockan 18.

Mer läsning