Diskussionsklimatet måste bli bättre

SKOLAN I FOKUS. Sopa ut det gamla och ersätt den med öppenhet och ett klimat som uppmuntrar till diskussion, efterlyser rektorer i Lovisa. Bild: Maarit Lehto

Efter att Östnyland påtalat missnöjet inom bildningssektorn har man i Lovisa diskuterat med rektorer och föreståndare för att få deras syn på saken.

Stadsdirektören, förvaltningsdirektören och personalchefen har frågat rektorer och föreståndare om samarbetet och utvecklingsbehoven inom bildningen. Flertalet deltog med skriftliga svar eller genom personlig diskussion.

– Svaren ger vid handen att uppfattningarna är delade. Det finns kritiska röster, men också många som är helt nöjda med hur skolsidan administreras och styrs, säger personalchef Jan Rosenström.

I mars meddelade det svenska högstadiets rektor Jouni Piippo att han lämnar Lovisa för att bli bildningsdirektör i Lappträsk. Piippo är en av flera i nyckelställning inom bildningen som de senaste åren har bytt arbete och kommun.

Samtidigt berättade flera före detta anställda i Lovisa för ÖN hur de såg på ledarskapet. Brist på visioner, bristande förmåga att lösa problem, en sektor där man kan drabbas av repressalier när man uttalar sig negativt, var orsaker till varför man lämnade Lovisa.

Man kan nästan säga att vi har ett tjänstemannavälde, man går bara på i ullstrumporna och skyddar varandra.

I de kontakter som ÖN har haft med nuvarande rektorer och föreståndare lyfter flera fram den långa och tunga processen kring skolnätet.

"Folk är ganska trötta. Den röda tråden saknas och så där allmänt sett tycker jag att det saknas en tydlig vision, och stötandet och blötandet med skolnätet bidrar till en osäker atmosfär."

Som ett konkret exempel nämns skolornas it-undervisning. Ledningen vill att skolorna satsar mer på it-teknik i undervisningen, men utrustning saknas och lärarna får inte tillräckligt med utbildning.

Hoppas på de folkvalda

Diskussionsklimatet i staden lyfts fram. Flera undviker att öppet säga sina åsikter.

"Man borde ta modell av Lappträsk och blåsa liv i en positiv vi-anda, skapa en diskussionskultur där man inte behöver vara rädd för repressalier."

"Man kan nästan säga att vi har ett tjänstemannavälde, man går bara på i ullstrumporna och skyddar varandra."

Alla är inte lika kritiska. Man upplever att de ledande tjänstemännens stress och arbetsmängd leder till svårigheter att prioritera, men att kommunikationen fungerar hyggligt.

"Om man kritiserar borde man komma med konstruktiva förslag till förbättring."

De som ÖN har talat med ställer sin tro på stadens förtroendevalda. Man hoppas att politikerna vågar sopa ut en gammaldags kultur med dåligt diskussionsklimat och tjänstemän som styr och ställer utan att bry sig om andra åsikter.

Jan Rosenström säger att man nu har en plan för hur man går vidare. Under ett gemensamt möte med rektorerna och föreståndarna diskuterades beslutsfattande, ansvarsfördelning och utveckling av verksamheten.

– Bildningens ledning tar itu med dessa efter hand och tanken är att bildningen gör en handlingsplan för åtgärderna.