Direkt till hållplatsen med anropstaxi

Lappträsk kommun experimenterar i juni med en ny taxitjänst som underlättar transporten till busshållplatserna.

Lappträsk inleder ett försök med det man kallar anropstaxi under vardagarna i juni. Taxitjänsten riktas speciellt till bussturer från Lappträsk till Helsingfors. Syftet med försöket är att hitta praktiska lösningar för de långa avstånden och de problem som förändringarna i den offentliga trafiken för med sig.

Anropstaxi-tjänsten, som man beställer i förväg, gör det lättare att ta sig till busshållplatserna när man åker mot Helsingfors. Med turerna som ingår i försöket kommer man behändigt till skolan, arbetet eller på en dagstur utan att behöva oroa sig för att hinna till busshållplatsen.

Tjänsten testas mellan den 4 och 29 juni och förverkligas i samarbete med Taxistationen i Lappträsk.

Marja Luoma-Aho, teknisk direktör i Lappträsk, säger att idén dök upp i samband med ett idémöte tillsammans med några kommuninvånare.

– Själva idén till idémötet tog vi från Tammerfors där man haft det så kallade Koklaamo där man hittar på nya lösningar och experimenterar med lösningar. Här i Lappträsk har vi träffats tre gånger, och problemet med kollektivtrafik har kommit upp.

Bland annat kommer Onnibus att sluta med en linje som har Lappträskbor i Helsingfors klockan 8 på morgonen.

Anropstaxin skiljer sig från normal taxi främst genom priset (se faktaruta). Man beställer Anropstaxi genom att ringa taxistationen (019-610 550) senast klockan 18 dagen innan. Taxitjänsten meddelar sedan beställaren upphämtningstiden. Alla Lappträskbor kan använda tjänsten oberoende av var de bor.

– Det är billigare än vanlig taxi. Vi ska nu se om det finns efterfrågan för den här typens tjänst. Vi hoppas också att fler än en person åker med taxin. Det blir mera ekonomi i det då.

Försöket gäller

Turerna från Teboil i Lappträsk (Mehiläispesä) må-fre till Helsingfors kl. 8:25 (i Kampen kl. 10:00) och kl. 14:00 (Kampen kl. 15:40), samt turen som avgår må, ons och fre från ABC i Gammelby till Helsingfors kl.5:55 (i Kampen kl. 7:15).

Turerna Från Kampen i Helsingfors må-fre kl. 15:30 till Lappträsk (vid Mehiläispesä kl. 17:50) och kl. 22:05 (vid Mehiläispesä kl. 23:45).

Pris per riktning 6,10 euro till ABC i Gammelby och 4,10 euro till Teboil.