Dimfrost är årets företag i Borgå

Borgå stad har utsett Dimfrost till årets företag 2019. Utmärkelsen överläts av stadsutvecklingsnämndens ordförande Kristel Pynnönen i samband med företagstävlingen Uplift på fredagen.

Så här motiverar staden utmärkelsen:

Borgå stad har förbundit sig starkt till klimatarbetet. Vi tror att satsningar och åtgärder till förmån för miljön för med sig välstånd, möjliggör ett hälsosammare och rikare liv och ger det lokala näringslivet konkurrenskraft och nytta för att öka affärsverksamheten.

Även om affärsverksamheten inom miljö och hållbar utveckling är växande trender, syns inte detta märkbart i Borgå företagens utbud av service och produkter. Vi vill med årets utmärkelse sporra företag att utveckla lösningar och service som ger möjlighet och verktyg för invånare och företag att minska på kolavtrycket. Borgå stads stora och ambitiösa mål är att vara en kolneutral stad senast år 2030.

Företaget som vi vill ge utmärkelsen till har förtjänstfullt utvecklat ett omvälvande system för fjärrvärmenätverken som återvinner energin som finns i fjärrvärmens returvatten. Den nya teknologin utvidgar fjärrvärmenätens användningsändamål, förbättrar värmekraftverkens verkningsgrad och minskar på utsläppen. Den lösning som företaget utvecklat har inom energibranschen ansetts vara en i det närmaste omöjlig ekvation, men referensobjekt i Borgå har visat att lösningen fungerar. Företaget har fått finansiering från Business Finland samt energiunderstöd för ny teknologi.

Mer läsning