Digitaliseringens smärtsamma effekter

"Vi har flexibla öppettider." Informationen i Aktia-bankens fönster kan tolkas på olika sätt, men efter måndagens besked att Aktia slår samman 18 av sina kontor med andra kontor betyder det åtminstone i Lovisa att bankkontoret snart inte är öppet över huvud taget.

Efter att Aktias samarbetsförhandlingar avslutades på måndagen meddelade banken om omfattande förändringar i kontorsnätverket. Bland annat dras kontoret i Lovisa in och i Sibbo förvandlas kontoret ti...